E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Vi er her for

Borgeren

Sagsbehandlere

Pårørende

Ledige pladser på vores bofællesskab 

Der er lige nu ledige pladser på vores døgninstitution på Sjælland. 

Hvis Bofællesskabet Granlunden er noget for dig, så kontakt os ved at ringe eller skrive til os for at høre nærmere på telefon 22247028 / 51838020 eller via e-mail. Vi giver gerne en uforpligtigende rundvisning.

Priser for en plads på vores bosted:

Månedstaksten for 2024 er kr. 67.569,00. Egenbetaling 2024 er kr. 4.614,00 kr. Fonden Granlunden er medlem af LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud).

Om os

Bofællesskabet Granlunden

Granlunden er et privat paragraf 107 botilbud og paragraf 108 botilbud, der har plads til syv beboere.
Vi sætter stor pris på de fysiske rammer, der omgiver botilbuddet, da vi er smukt beliggende i naturskønne omgivelser i Guldborg på Lolland. Beboerne på Granlunden er alle voksne mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, og som har behov for støtte og guidning i dagligdagen. Granlunden blev etableret i 1995 og har hjemme i en stor villa charmerende placeret tæt på skov og strand med rig mulighed for uden- og indendørs aktiviteter.

Læs vores avis Grannålen

Grannålen er en avis med tekst og billeder, der fungerer som et indbydende visuelt og informativt referat af PR-møderne.

Trygt bofællesskab

Trygt bofællesskab for udviklingshæmmede og autister med vægt på med- og selvbestemmelse På Granlunden arbejder vi for at skabe et trygt fællesskab gennem samarbejde og samspil i et tillidsfuldt, omsorgsfuldt og ligeværdigt miljø, der støtter og udvikler selvstændighed og individualitet. Vores kerneværdier er nærvær, glæde, respekt og ligeværdighed samt samarbejde, udvikling og involvering i et trygt fællesskab. Vi er bofællesskab for udviklingshæmmede - herunder et bosted for autisme - på Sjælland, hvor vi prioriterer at møde den enkelte beboer ud fra deres aktuelle funktionsniveau og udvikle deres individuelle selvstændighed gennem relationsdannelse og socialisering med fokus på deres med- og selvbestemmelse, hvor de er aktivt deltagende i deres eget liv og færden. Du kan læse mere om Granlundens målgruppe ved at klikke her.

Livskvalitet

Vores kerneopgave er at skabe livskvalitet for den enkelte beboer. Omdrejningspunktet på Granlunden er ’Det Gode Liv’ med tillid til livet, hvor der er plads til meningsforskelle og refleksioner. Granlundens udviklingsorienterede pædagogiske personale arbejder gennem åbenhed og ærlighed for at skabe en tryg og harmonisk dagligdag for beboerne med fokus på den professionelle, familiære atmosfære, hvor livsglæde er i højsædet. Vi er et hus, hvor humor, grin og sjove historier vægtes højt, da vi mener, det skaber det bedste grundlag for et succesfuldt bofællesskab for udviklingshæmmede.

Pårørende og netværk

Et af Granlundens overordnede mål er at understøtte og opfordre beboerne til mest mulig kontakt med familie og netværk i det omfang, det er ønskeligt for begge parter. På Granlunden arbejder vi for at inddrage beboernes familie, venner samt kærester i husets større og mindre aktiviteter såsom vores årlige sommerfest, fødselsdage, højtider m.m. Granlunden holder ’Pårørenderådsmøde’ to gange årligt, og i den forbindelse udsendes Granlundens avis ’Grannålen’ til alle pårørende. Desuden deltager vi hvert år i et væld af arrangementer med udgangspunkt i Granlundens årshjul, der alle har til formål at udvikle og styrke beboernes sociale kompetencer.