E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » Om Granlunden » Dagligdagen

Dagligdagen

Dagligdagen hos vores bosted på Sydsjælland Et trygt bofællesskab for udviklingshæmmede

Granlunden er et bosted på Sydsjælland, hvor der er personale til stede døgnet rundt for at tilgodese og sikre, at den enkelte beboer får den hjælp og støtte, de har behov for. Personalet er beboernes livshjælpere, der dagligt råder og vejleder den enkelte beboer gennem hverdagens forskellige aktiviteter såsom morgenstund, hygiejne, at komme afsted på arbejdet, deltagelse i aktiviteter både hjemme og ude samt på deres individuelle hjemmedag med mere. Om natten er der sovende nattevagt, som er til rådighed i tilfælde af akutte behov, der måtte opstå. Alle Granlundens beboere har en tilknyttet kontaktpædagog. Kontaktpædagogen sikrer beboeren den optimale tryghed i form af vejledning og deltagelse til diverse møder og kontakter med kommune, sagsbehandlere, relevante specialklinikker, alm. praktiserende læge, arbejde, bank, distriktpsykiatrien med mere for at sikre den enkelte beboers selv- og medbestemmelsesret i forhold til deres individuelle ønsker og behov. Derudover er kontaktpædagogen i tæt samarbejde med den enkelte beboer med til at opmuntre, støtte og vejlede gennem det nære relationsarbejde til social aktiv deltagelse både hjemme og ude i forhold til deres individuelle udviklings- og funktionsniveau.

Medinddragelse i højsædet

På vores bosted på Sydsjælland arbejder vi aktivt med at medinddrage beboerne i alle dagligdagens beslutninger, hvad enten det gælder økonomi, arbejde, huslige pligter, kultur, miljø og omgangsformer. Vi yder verbal og fysisk støtte til hver enkelt beboer under naturlig hensyntagen til medbeboerne og de fælles normer i bofællesskabet. 
Vi ser det som personalets pligt at oplyse beboerne om, hvilke rettigheder de har, samt hvordan disse bruges. Personalegruppen involverer og ser sig selv som beboernes livshjælpere, der har til opgave at imødekomme beboernes individuelle ønsker og behov på en respektfuld måde. Granlundens fornemmeste opgave er at skabe en hverdag, hvor der er plads til beboernes udvikling og behov gennem individuelle ressourcer og kompetencer, således at de hver især har mulighed for at leve et liv som størstedelen af den danske befolkning.

Sund kost til en aktiv hverdag

Beboerne på Granlunden tilbydes sunde og næringsrige måltider som udgangspunkt for et sundt og aktivt liv. Vi betragter sund kost som regelmæssige hovedmåltider med gode proteinkilder, rigeligt med grove grøntsager, frugt/bær, krydderurter og sunde vegetabilske fedtstoffer. 
Vores vision og inspiration for en overordnet kostpolitik er, at vi i den daglige tilberedning af hovedmåltiderne har fokus på at undgå tomme kalorier, raffinerede produkter, blandingsprodukter, transfedtsyre og unødige tilsætningsstoffer. Vi har fokus på at begrænse mængden af salt, sukker, mættede fedt og hvide kulhydrater i beboernes måltider. 
Der udarbejdes en månedlig madplan, som aftenvagten i samarbejde med den beboer, der har hjemmedag, bestemmer hvad aftensmåltidet skal være. Dette giver beboerne muligheden for at have medindflydelse på deres egen dagligdag. Vi får leveret vores indkøb fra den lokale ’Daglig Brugs’ hver fredag. Den beboer, der har hjemmedag, hjælper til med at få indkøbt det, der eventuelt mangler til aftensmåltidet, og gennem dagen hjælper beboeren med tilberedning af frokost, tømme opvasker, sørge for eftermiddags- og aften te/kaffe.