E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » Om Granlunden » Målgruppe

Målgruppe

Et bosted for voksne med autisme eller nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne

Granlunden er et bosted for udviklingshæmmede, der er godkendt under servicelovens §107 til syv beboere.

Granlundens målgruppe er voksne mennesker i alderen 18 år og opefter med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, der alle har behov for daglig støtte og guidning til individuel livsudfoldelse samt håndtering af hverdagens udfordringer gennem involvering og samarbejde. Derudover har Granlunden ekspertise som bosted for autisme på Sjælland, hvortil vi kan tilbyde særligt tilpassede løsninger, der er særligt tilrettelagt voksne med autisme. 

Granlundens overordnede udgangspunkt er: ’Sammen skaber vi det gode liv’’Sammen’ handler blandt andet om samspil, involvering og lydhørhed, mens ’det gode liv’ handler om et personligt anliggende. Lige midt i dette samspil skal vi alle finde mulighed for at leve og udvikle os på hver vores individuelle og personlige måde, således at vi mærker ansvar og mening med involvering i livet.

Hjælp til individuel udfoldelse

Individuelle livsværdier er både subjektive og objektive, og de skabes i sociale relationer med andre mennesker, hvilket stiller store krav til den socialpædagogiske praksis for at sikre den enkelte beboers mulighed for individuel livsudfoldelse. Den enkelte beboers psykiske, fysiske og sociale formåen og kompetencer er tre områder, der i indbyrdes samspil udgør en sammenhæng for det enkelte menneskes oplevelse af og indflydelse på udfoldelse af eget liv og færden – tre områder, der i dynamisk samspil er i fortløbende udvikling, afvikling og indvikling i ethvert menneskes livsforløb. Granlundens omdrejningspunkt er det nære relationsarbejde, hvor udgangspunktet til alle tider er de kompetencer, den enkelte beboer er i besiddelse af uanset udviklingsniveau.

Fokus på ligeværdig og åben dialog

Mennesker med autisme eller nedsat funktionsevne kan have svært ved at sætte ord på egne følelser og behov, hvilket gør at de dagligt har brug for professionel hjælp. Granlundens socialpædagogiske personale har fokus på ligeværdig og åben dialog for derigennem at skabe et tryg samspil med og mellem vores beboere. Denne tilgang har til formål at afhjælpe beboernes individuelle udfordringer og udvikle deres sociale kompetencer. Omdrejningspunktet for en ligeværdig og åben dialog er hele tiden at holde sig for øje og have en generel forståelse for, hvad udviklingsforstyrrelserne og funktionsnedsættelserne har af konsekvenser for den enkelte beboers sociale kompetencer. Det er meget sårbare mennesker, vi arbejder med, og derfor hviler det pædagogiske ansvar for den gode relation med anerkendende, ligeværdig og imødekommende kommunikation hos personalet.

Ønske om at blive beboer

Ønsker du at blive beboer eller har du spørgsmål angående Bofællesskabet Granlunden, er du velkommen til at kontakte os på telefon 5477 0416 eller via kontaktformularen, som du finder her: