E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » Om Granlunden » Om kerneopgave

Om kerneopgave

Granlundens kerneopgave

Granlundens kerneopgave er at skabe de bedste rammer for, at vores beboere får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale og på den måde sikre beboerne størst mulig indflydelse på eget liv – hele livet.

I vores arbejde med formulering af vores kerneopgave stillede vi følgende spøgsmål til beboerne:

 1. Hvorfor er Granlunden vigtig for jer?

      ”Der er altid nogle at snakke med om sine problemer”
      ”Det er nemmere at bo på Granlunden end at bo alene – man risikere at komme i dårligt selskab når man er alene”
      ”Man får opbakning her, det har jeg ikke fået andre steder, det er det bedste sted at bo”

      ”Det er fedt at beboerne kan hjælpe hinanden når man ikke altid har lige meget overskud, give plads til hinanden, vise hensyn”

      ”Man føler sig aldrig alene”
      ”Hvis jeg boede alene ville det ligne en svinesti”

 2. Hvad forventer i at personalet hjælper jer med?

      ”I skal hjælpe os med at få vores hverdag til at fungere, med div. praktiske dagligdags opgaver”

 3. Føler i jer retfærdigt behandlet?

      Alle enige om, at der er retfærdighed for alle her.

      ”Er glad for at få hjælp til sin hjemmedag”

      ”Ros til alle søde personaler, der altid vil hjælpe. Hjælp til post, kontakt ud af huset”

      ”Vigtigt at få lov til at styre sin økonomi selv”

      ”Når man bor alene bliver man doven og bange”