E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » Om Granlunden » Pædagogik og metoder

Pædagogik og metoder som socialpædagogisk botilbud

Den professionelle familie-ånd

Overordnet er Granlundens socialpædagogiske struktur og tilgang ’Den professionelle familie-ånd’. Dette er et grundlæggende udgangspunkt for os som socialpædagogisk botilbud og hele personalegruppens helhedsorienterede arbejdsindsats.

Vi er et bofællesskab for udviklingshæmmede, der vægter hjerterum og rummelighed højt i såvel individualiteten som i fællesskabet. Alle mennesker har brug for at opleve succes og føle sig anerkendt i det, der har betydning for den enkelte. Vi arbejder med at skabe en hverdag, hvor den enkelte beboer får mulighed for at udvikle sig igennem motivation og troen på sig selv som et værdifuldt menneske. Vi mener, at hvis den enkelte beboer kan se en meningsfuldhed i de ting, de foretager sig i hverdagen, vil motivationen være en naturlig følge, og beboeren vil føle sig tryg til at leve det liv, som den enkelte ønsker. Udvikling og erhvervelse af nye færdigheder skabes gennem tillid, positivitet og den individuelle indre følelse af glæde og succes. Vores neuropædagogiske fokus ligger på, hvordan vi gennem ændringer i relation og miljø kan skabe forudsætninger for udvikling og trivsel hos alle Granlundens beboere.

Tværprofessionelt samarbejde

Ved det årlige møde og samarbejde mellem kommunen og beboeren samt beboerens kontaktpædagog og Granlundens ledelse udarbejder kommunen individuel §141-handleplan. Vi opstiller mål for udvikling af blandt andet den enkelte beboers udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Mål, som er realiserbare set i forhold til den enkeltes udviklingspotentiale for at imødekomme de individuelle udfordringer, der kan opstå i den daglige livsudfoldelse. 
Denne årlige handleplan ligger til grund for udarbejdelse af Granlundens pædagogiske plan i samarbejde med den enkelte beboer. Den pædagogiske plan anvendes løbende i året efter til systematisk at opsamle og dokumentere det pædagogiske arbejde med den enkelte beboer. Derudover er den pædagogiske plan udgangspunkt for vores gennemgang af beboerne på Granlundens månedlige personalemøder og supervision med BOMI-hjerneskadecenter i Roskilde. 
Samarbejdet med BOMI har sit udgangspunkt i neuropædagogisk praksis og giver Granlundens personalegruppe en bagvedliggende forståelse for den enkelte beboers handling og adfærd, samt hvilke udviklings- og funktionsniveauer de hver især befinder sig på. Denne faglige sparring og supervision er med til at ensrette personalets pædagogiske indsats med hver vores personlighed. Denne ensrettede pædagogiske tilgang i dagligdagen til den enkelte beboer er meget vigtig for at skabe ro, tryghed og struktur og dermed rum for udvikling. 

Socialpædagogisk omdrejningspunkt på vores botilbud

Granlundens pædagogiske omdrejningspunkt er baseret på flere ledende forskeres teori om socialpædagogik.

Tilgangsvinklen på vores botilbud er blandt andet inspireret af Anne-Lise Løvlie Schibbyes teori om anerkendende tilgang, der bygger på en subjekt-subjekt relation samt Per Lorentzens teori om det nære relationsarbejde gennem samspil og kommunikation med udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer – uanset udviklingsniveau. På Granlunden tager vi også afsæt i Birgit Kirkebæks understregning af mangfoldighedens dynamik, hvor det enkelte menneske er unikt og ikke må ses som et middel til målet, men som formålet i sig selv, for således at respektere den enkeltes selvbestemmelsesret.Denne årlige handleplan ligger til grund for udarbejdelse af Granlundens pædagogiske plan i samarbejde med den enkelte beboer. Den pædagogiske plan anvendes løbende i året efter til systematisk at opsamle og dokumentere det pædagogiske arbejde med den enkelte beboer. Derudover er den pædagogiske plan udgangspunkt for vores gennemgang af beboerne på Granlundens månedlige personalemøder og supervision med BOMI-hjerneskadecenter i Roskilde. 
Samarbejdet med BOMI har sit udgangspunkt i neuropædagogisk praksis og giver Granlundens personalegruppe en bagvedliggende forståelse for den enkelte beboers handling og adfærd, samt hvilke udviklings- og funktionsniveauer de hver især befinder sig på. Denne faglige sparring og supervision er med til at ensrette personalets pædagogiske indsats med hver vores personlighed. Denne ensrettede pædagogiske tilgang i dagligdagen til den enkelte beboer er meget vigtig for at skabe ro, tryghed og struktur og dermed rum for udvikling.