E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » familie og netvaerk

Samvær med familie og netværk

På Granlunden værner vi om at opnå et godt og positivt samarbejde med familie, pårørende og netværk samtidig med, at vi respekter, at beboerne er voksne, myndige personer med individuelle ønsker og behov. Vores primære opgave er at støtte og guide beboerne i samspillet med forældre, pårørende og netværk, sådan at beboernes interesser varetages bedst muligt gennem positivt samspil. I praksis handler det ofte om at hjælpe med at lave konkrete aftaler om besøg, tidspunkt, sted og eventuelt indhold i samværet. Hvis beboerne har behov for det, støtter vi dem i at opsøge, etablere og vedligeholde kontakten til familie, pårørende og netværk, ligesom vi til tider også støtter beboerne i at sige fra overfor samme, hvis behovet opstår. Vi opfordrer familie, pårørende og netværk til at komme i huset, og de er velkommen til at overnatte. Vi forudsætter, at alle er bevidste om, at de er gæster i andres hjem og derfor respekterer huset normer og regler.

Læs om beboerhusmøder på vores bosted for udviklingshæmmede

En af de ting, som er en vigtig ingrediens i forhold til det at fungere og løfte i fællesskab, er de månedlige beboerhusmøder, hvor beboerne sammen med personalet får snakket omkring eventuelle udfordringer og problematikker, som et bofællesskab kan give i dagligdagen. Samtidig sikres beboernes individuelle mulighed for at komme i tale og hver især sætte ord på ønsker og behov i et trygt fællesskab – også ift. aktiviteter, dagsturer og ferieture m.m. 

Samarbejde gennem PårørendeRåd

Bofællesskabet Granlunden har et professionelt ansvar for at skabe rammer for et godt og konstruktivt samarbejde på tværs, og i den forbindelse har Granlunden PR-møder to gange om året; i maj og november måned. Mødet består af tre pårørenderepræsentanter, to beboerrepræsentanter, én medarbejderrepræsentant samt Granlundens ledelse. PR-møderne fungerer som et inspirerende og informativt redskab, hvor alle har mulighed for at komme med aktuelle og relevante indlæg og emner, som vi ønsker, der skal snakkes og debatteres omkring i fællesskab. Det er et samarbejde på tværs, der kommer os alle til gode på forskellige fronter som blandt andet informationskanal og idéudvikling. Møderne skaber grobund for deltagelse, involvering og indflydelse fra alle parter. Efter hvert møde udarbejdes en Granlundens avis, GRANNÅLEN.