E-mail: granlunden@botilbudgranlunden.dk  Telefon: +4554770416

Forside » Organisation

Fonden Granlunden

Bofællesskabet Granlunden er registreret som en almennyttig, ikke erhvervsdrivende fond med en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsesmedlemmerne på Granlunden har forskellige faglige kompetencer, hvilket styrker samarbejdet i de mange spændende og forskellige opgaver, der ligger i bestyrelsesregi. Det er en åben, dialogbaseret og handlekraftig bestyrelse, hvor alle medlemmerne er engageret og har et oprigtigt ønske om at være med til at gøre en forskel i et godt og konstruktivt samarbejde med Granlundens ledelse.

Bestyrelsen

Mød bestyrelsen på vores bofællesskab

Anette Pia Christiansen

Bestyrelsesmedlem
5152 3447

Anette Pia Christiansen

Bestyrelsesmedlem
5152 3447

Vacancy

Vacancy

Poul A Larsen

Bestyrelsesformand
2176 1436

Poul A Larsen

Bestyrelsesformand
2176 1436

Camilla A. Bredegaard

Bestyrelsesmedlem
2055 1041

Camilla A. Bredegaard

Bestyrelsesmedlem
2055 1041

Personale

Granlundens personale er en dynamisk gruppe med forskellige personlige forudsætninger og kvalifikationer. Udover alles faglige pædagogiske kvalifikationer er der individuelle passioner såsom kunst og kreative sysler, guitar og sang samt kost og bevægelse, hvilket kommer til udtryk i hverdagen sammen med beboerne.
Mange af os har lang anciennitet på Granlunden, og som kollegaer er vi godt rystet sammen, og det afspejles i vores samarbejde omkring beboerne, hvor vores fælles indsats er et af de vigtigste elementer, når vi taler om forudsigelighed og genkendelighed for Granlundens beboere.

Helle Bondrup

Faglig leder, pædagog
5183 8020

Helle Bondrup

Faglig leder, pædagog
5183 8020

Solveig Berner

Leder, pædagog
2224 7028

Solveig Berner

Leder, pædagog
2224 7028

Bente Larsen

Pædagog og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Bente Larsen

Pædagog og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

Kimberly Klinke

Social- og Sundheds Assistent

Kimberly Klinke

Social- og Sundheds Assistent

Hanne Kusk

Pædagogmedhjælper

Hanne Kusk

Pædagogmedhjælper

Josefine Larsen

Pædagog

Josefine Larsen

Pædagog

Katja Petersen

Ernæringsassistent

Katja Petersen

Ernæringsassistent

Lena Walther

Husassistent

Lena Walther

Husassistent

Regitze Thorsen

Pædagogisk assistent

Regitze Thorsen

Pædagogisk assistent

Jan Mathiesen

Pedel

Jan Mathiesen

Pedel

Vivi Jensen

Pædagogmedhjælper

Vivi Jensen

Pædagogmedhjælper

Samarbejdspartnere